دانلود آهنگ جدید علی صدیقی لیلا بانو

لیلا بانو

متن آهنگ لیلا بانو
صورت زیبای تو آرایش شهرو به هم زد لیلا بانو لیلا بانو، مستی خندیدنت
پآرامش شهرو به هم زد لیلا بانو لیلا بانو شال دور گردنت برف زمستون ها رو آب کرد
پبی قراری شب و لالایی چشم تو خواب کرد بی قراری شب و لالایی چشم تو خواب کرد
پدرد و درمان منی آرامش جان منی تو همان افسانه شیرین دنیای منی
پمیخوام توو این خیابونها بمونم زیر بارونها توی لیلی ترین لیلا منم مجنون مجنون ها
پبپرس حال منو از این خیابون ها توو بارونها مگه لینجا خبر داره کسی از حال مجنون ها
پشال دور گردنت برف زمستون ها رو آب کرد بی قراری شب و لالایی چشم تو خواب کرد
پبی قراری شب و لالایی چشم تو خواب کرد لیلا بانو لیلا بانو
پدرد و درمان منی آرامش جان منی تو همان افسانه شیرین دنیای منی

***

میخوام توو این خیابونها بمونم زیر بارونها توی لیلی ترین لیلا منم مجنون مجنون ها
پبپرس حال منو از این خیابون ها توو بارونها مگه لینجا خبر داره کسی از حال مجنون ها
پشال دور گردنت برف زمستون ها رو آب کرد بی قراری شب و لالایی چشم تو خواب کرد
پبی قراری شب و لالایی چشم تو خواب کرد لیلا بانو لیلا بانو
پدرد و درمان منی آرامش جان منی تو همان افسانه شیرین دنیای منی

آخرین آثار علی صدیقی