دانلود آهنگ جدید علی سورنا نفس
متن آهنگ نفس
دیگه خاطرم نی زندگی کجاست خاطرم نیست طعم باد رو
خاطرم نیست کجامو از یاد میبرم لحظه هامو ما چه غریبونه زندگی کردیم
هیچ جمعه ای قاتلم نیست اسممو نپرس خاطرم نیست و بی اثرن تریاک ها مسموم دریاب
چه بادی میزد پاییز عجب شلاقی میزد تو گفتی که همه دیرن چه مذاب بود طعم سینت
گفتم میرم یه طعم دیگه است تو گفتی همه میرن من زندگی میکنم تا نایی باقی مونده
میسازم راهو تا بی راهی باقی مونده نفی فقط یک کلمه است میکشم واسه جمله های باقی مونده
این یه درختم میره برگهاش نگم از جرئت چی بگم جاش این یه درختم میره برگهاش
زنده باد اونی که میوه برداشت با طراوت منم پر بی طروات یه خنیاگر یه هدفون بی ترانه است

***

گفتم میرم یه طعم دیگه است تو گفتی همه میرن من زندگی میکنم تا نایی باقی مونده
میسازم راهو تا بی راهی باقی مونده نفی فقط یک کلمه است میکشم واسه جمله های باقی مونده
این یه درختم میره برگهاش نگم از جرئت چی بگم جاش این یه درختم میره برگهاش
زنده باد اونی که میوه برداشت با طراوت منم پر بی طروات یه خنیاگر یه هدفون بی ترانه است

آخرین آثار علی سورنا