دانلود آهنگ جدید علی ستوده دریا کنار

دریا کنار

متن آهنگ دریا کنار
میخوام برم دریا کنار دریا كنار هنوز قشنگه
آخ میدونم از سبزه زار تا شالیزار هنوز قشنگه عاشق جنگل و بوی ساحلم هوسه یار و دیار كرده دلم
عاشق جنگل و اون نم نم بارونه دلم هر جا باشم پیشه ایرونه دلم
عاشق جنگل و صحرا و بیابونه دلم هر جا باشم پیشه ایرونه دلم
میخوام برم دریا کنار دریا كنار هنوز قشنگه آخ میدونم از سبزه زار تا شالیزار هنوز قشنگه
عاشق جنگل و بوی ساحلم هوسه یار و دیار كرده دلم میدونم اون كه دوستم داشت واسه من یه بیقراره
با همون خاطره هامون سر رام چشم انتظاره می دونم اون كه دوستم داشت من و می بینه تو خوابش
توی اون جام شرابش من و دیوونش و می بینه تو خوابش میخوام برم دریا کنار دریا كنار هنوز قشنگه
آخ میدونم از سبزه زار تا شالیزار هنوز قشنگه عاشق جنگل و بوی ساحلم هوسه یار و دیار كرده دلم

***

میخوام برم دریا کنار دریا كنار هنوز قشنگه آخ میدونم از سبزه زار تا شالیزار هنوز قشنگه
عاشق جنگل و بوی ساحلم هوسه یار و دیار كرده دلم میدونم اون كه دوستم داشت واسه من یه بیقراره
با همون خاطره هامون سر رام چشم انتظاره می دونم اون كه دوستم داشت من و می بینه تو خوابش
توی اون جام شرابش من و دیوونش و می بینه تو خوابش میخوام برم دریا کنار دریا كنار هنوز قشنگه
آخ میدونم از سبزه زار تا شالیزار هنوز قشنگه عاشق جنگل و بوی ساحلم هوسه یار و دیار كرده دلم

آخرین آثار علی ستوده