دانلود آهنگ جدید علی تیرمایه دیوانه منم

دیوانه منم

متن آهنگ دیوانه منم
این عشق درمان من است

درد و درمان من است

با همه بی رحمی ات عشق تو جان من است

دیوانه شو داد بکش بر سرم فریاد بکش یار

عشق تو دیوانه کرد این دل زخمی را

من که بیچاره شدم عاشقی دیوانه ام

ای دورم از تو باز بعد تو آواره ام ای

شب تا سحر بیدار منم خیره به عکس تو منم

چشم انتظاری میکشم آواره ی شب ها منم

عشق درمان من است راه پایان من است

کی به فکر قلب دیوانه ی تنهای من است

شب تا سحر بیدار منم خیره به عکس تو منم

چشم انتظاری میکشم آواره ی شب ها منم

عشق درمان من است راه پایان من است

کی به فکر قلب دیوانه ی تنهای من است

**

هرجا که رفتی بعد من دیوانه شدم چرا

یادت بمونه عشق من پیر شدم گفتی چرا

دیگر نمیخواهم تورا هیچوقت ندیدی عشق ما را

عشق تو دیوانه کرد این دل زخمی را

من که بیچاره شدم عاشقی دیوانه ام

ای دورم از تو باز بعد تو آواره ام ای

شب تا سحر بیدار منم خیره به عکس تو منم

چشم انتظاری میکشم آواره ی شب ها منم

عشق درمان من است راه پایان من است

کی به فکر قلب دیوانه ی تنهای من است

شب تا سحر بیدار منم خیره به عکس تو منم

چشم انتظاری میکشم آواره ی شب ها منم

عشق درمان من است راه پایان من است

کی به فکر قلب دیوانه ی تنهای من است

آخرین آثار علی تیرمایه