دانلود آهنگ جدید علی یاری مهتاب
متن آهنگ مهتاب
بدکاری به دست منه دیوانه دادی تو ماهی و مهتاب به من هدیه دادی دل دادم به تو مهربانم
بی طاقتم از لحظه ی دیدارت ای یار غم را تودگرازدل دیوانه بردار دل دادم به تو جانانم
بیقرارم تومرا یار ندانی توکه زیبا همانی که دلم میخواهد
می پرستم من تورا کاش بمانی به دلم عشق نشانی دل تو را میخواهد
بیقرارم تومرا یار ندانی توکه زیبا همانی که دلم میخواهد
می پرستم من تورا کاش بمانی به دلم عشق نشانی دل تو را میخواهد
عشق منطق ندارد شده ام دیوانه عطر گیسوی توپیچیددراین میخانه
می پرستم من از وقتی تو را دیدم ای یار عشق دیوانه کننده است تویی درمان دلم
هرشب از فکر تو بیخوابم ای جان دلم بسته جانم به جانت تویی آرام من ای یار
بیقرارم تومرا یار ندانی توکه زیبا همانی که دلم میخواهد
می پرستم من تورا کاش بمانی به دلم عشق نشانی دل تو را میخواهد
بیقرارم تومرا یار ندانی توکه زیبا همانی که دلم میخواهد
می پرستم من تورا کاش بمانی به دلم عشق نشانی دل تو را میخواهد

***

می پرستم من از وقتی تو را دیدم ای یار عشق دیوانه کننده است تویی درمان دلم
هرشب از فکر تو بیخوابم ای جان دلم بسته جانم به جانت تویی آرام من ای یار
بیقرارم تومرا یار ندانی توکه زیبا همانی که دلم میخواهد
می پرستم من تورا کاش بمانی به دلم عشق نشانی دل تو را میخواهد
بیقرارم تومرا یار ندانی توکه زیبا همانی که دلم میخواهد
می پرستم من تورا کاش بمانی به دلم عشق نشانی دل تو را میخواهد

آخرین آثار علی یاری