دانلود آهنگ جدید علی یاری مهمانت کنم

مهمانت کنم

متن آهنگ مهمانت کنم
یک شب دلم خواهد که مهمانت کنم

از دیده بی گانه پنهانت کنم نازت کشم مستت کنم مست و غزل خوانت کنم

همراز دل دمساز دل هم صحبت جانت کنم نغمه بر آرم از سازی مستانه خوانم آوازی

در گوش تو گویم رازی یک شب دلم خواهد که مهمانت کنم از دیده بیگانه پنهانت کنم

بیا که از جا خیزم به پای تو گل ریزم قدم بنه به کلبه ام ببر تو از دستم یک شب

ز باده نگاه خود بیا بکن مستم یک شب چه می شود باری که از ره یاری

قدم تو بگذاری به دیده من دیده به ره دارد در این شب تارم بیا تو ای یار رمیده من

***

از دیده بی گانه پنهانت کنم نازت کشم مستت کنم مست و غزل خوانت کنم

همراز دل دمساز دل هم صحبت جانت کنم نغمه بر آرم از سازی مستانه خوانم آوازی

در گوش تو گویم رازی یک شب دلم خواهد که مهمانت کنم از دیده بیگانه پنهانت کنم

بیا که از جا خیزم به پای تو گل ریزم قدم بنه به کلبه ام ببر تو از دستم یک شب

ز باده نگاه خود بیا بکن مستم یک شب چه می شود باری که از ره یاری

قدم تو بگذاری به دیده من دیده به ره دارد در این شب تارم بیا تو ای یار رمیده من

آخرین آثار علی یاری