دانلود آهنگ جدید علی یاری ویل
متن آهنگ ویل
ای نوع بشر تا کی

به همنوع بشر سودی ندهی

ای نخل بی بار و ثمر

مگر زفردا خبر نداری

که جز بسر شور و شر نداری

چرا بجز حرص و آرز و شهوت

بسر هوای دگر نداری

چه خونها که با دست تو ریخت

چه دلها ز قهر تو گسیخت

چه دلها ز قهر تو گسیخت

***

چه خونها که با دست تو ریخت

چه دلها ز قهر تو گسیخت

چه دلها ز قهر تو گسیخت

آخرین آثار علی یاری