دانلود آهنگ جدید علی زیبایی غریبه شو

غریبه شو

دانلود موزیک

متن آهنگ غریبه شو
راهتو سد نمیکنم نمیگم از اینجا نرو

فقط یکم غریبه شو این همه آشنا نرو

هرکاری کردم عشق من عادت نشه آخر نشد

هرچی زمان بیشتر گذشت بدتر شد و بهتر نشد

به تو رسیدن واسه من اگرچه خیلی ساده بود

اما خدا قول تورو به یکی دیگه داده بود

از قول من بهش بگو رو قولی که دادی بمون

اون که هنوز آرزومه به آرزوهاش برسون

اون که هنوز آرزومه به آرزوهاش برسون

نمیدونم که چی میخواد این آدما از جون من

حالا که من دورم ازت همه شبیه تو شدن

هرکسی به جای تو بود قلب منو نمی سوزوند

به جای من هرکسی بود یه لحظه همرات نمی موند

یه لحظه همرات نمی موند نمی موند

نمی موند

به تو رسیدن واسه من اگرچه خیلی ساده بود

اما خدا قول تورو به یکی دیگه داده بود

از قول من بهش بگو رو قولی که دادی بمون

اون که هنوز آرزومه به آرزوهاش برسون

اون که هنوز آرزومه به آرزوهاش برسون

***

اون که هنوز آرزومه به آرزوهاش برسون

نمیدونم که چی میخواد این آدما از جون من

حالا که من دورم ازت همه شبیه تو شدن

هرکسی به جای تو بود قلب منو نمی سوزوند

به جای من هرکسی بود یه لحظه همرات نمی موند

یه لحظه همرات نمی موند نمی موند

نمی موند

به تو رسیدن واسه من اگرچه خیلی ساده بود

اما خدا قول تورو به یکی دیگه داده بود

از قول من بهش بگو رو قولی که دادی بمون

اون که هنوز آرزومه به آرزوهاش برسون

اون که هنوز آرزومه به آرزوهاش برسون

آخرین آثار علی زیبایی(تکتا)