دانلود آهنگ جدید علیرضا عباسی هواییتم

هواییتم

متن آهنگ هواییتم
دیوونتم حسم به تو عشق تو میدونی
دیوونه ایم دیوونه روزای بارونی توو فکرتم هرجا بری قلب منم اونجاست
عاشق شدن زیباترین احساس این دنیاست رنگی رو که تو عاشقش باشی رو میپوشم
آروم بگو چیزی نداری غیر آغوشم گرمای دستای تو آرامش محضه تنها نمیذارم دیگه دستاتو یه لحظه
هواتو دارم هرجایی حتی تو تنهایی تو بهترین عاشق توو کل دنیایی هواییتم کنارم باش دارو ندارم باش
تنها شدی بازم چشم انتظارم باش هواتو دارم هرجایی حتی تو تنهایی تو بهترین عاشق توو کل دنیایی
هواییتم کنارم باش دارو ندارم باش تنها شدی بازم چشم انتظارم باش دست خودم نیست حال قلبم بی تو آشوبه
وقتی صداتو بشنوم حال دلم خوبه هرجا که باشی من حواسم سمت تو میره میخندی آروم میشم این یعنی دلم گیره
تو اومدی و زندگیمو زیرو رو کردی واسه تصاحب کردن از قلبم شروع کردی عاشق نبودم عاشقم کردی به این زودی تو باعث این اتفاق زندگیم بودی
هواتو دارم هرجایی حتی تو تنهایی تو بهترین عاشق توو کل دنیایی هواییتم کنارم باش دارو ندارم باش تنها شدی بازم چشم انتظارم باش
هواتو دارم هرجایی حتی تو تنهایی تو بهترین عاشق توو کل دنیایی هواییتم کنارم باش دارو ندارم باش تنها شدی بازم چشم انتظارم باش

***

هواییتم کنارم باش دارو ندارم باش تنها شدی بازم چشم انتظارم باش دست خودم نیست حال قلبم بی تو آشوبه
وقتی صداتو بشنوم حال دلم خوبه هرجا که باشی من حواسم سمت تو میره میخندی آروم میشم این یعنی دلم گیره
تو اومدی و زندگیمو زیرو رو کردی واسه تصاحب کردن از قلبم شروع کردی عاشق نبودم عاشقم کردی به این زودی تو باعث این اتفاق زندگیم بودی
هواتو دارم هرجایی حتی تو تنهایی تو بهترین عاشق توو کل دنیایی هواییتم کنارم باش دارو ندارم باش تنها شدی بازم چشم انتظارم باش
هواتو دارم هرجایی حتی تو تنهایی تو بهترین عاشق توو کل دنیایی هواییتم کنارم باش دارو ندارم باش تنها شدی بازم چشم انتظارم باش

آخرین آثار علیرضا عباسی