دانلود آهنگ جدید علیرضا آهنگی دو سه سال
متن آهنگ دو سه سال
رنگ چشم های قشنگت تو سرم هست هنوزم خاطره هات دو ورم هست

باهیچ آهنگی دیگه آروم نمی شم اگه تو زنگ نزنی دیوونه میشم

می دونم روبه راهی ولی من خیلی شکسته ام درت این روزا شلوغه ولی من خیلی خستم

زندگیم پاشیده از هم زندگیت روی رواله یه روز تنها نبودی خالی جات دو سه ساله

***

جات خالی من یه تنه با تنهای طرف شدم دو سه ساله خوشی رو بدون تو تلف شدم

من برات هر کاری کردم آرامشت خراب نشه از دور گریه نکردی آرایشت خراب نشه

می دونم روبه راهی ولی من خیلی شکسته ام درت این روزا شلوغه ولی من خیلی خستم

زندگیم پاشیده از هم زندگیت روی رواله یه روز تنها نبودی خالی جات دو سه ساله

می دونم روبه راهی ولی من خیلی شکسته ام درت این روزا شلوغه ولی من خیلی خستم

زندگیم پاشیده از هم زندگیت روی رواله یه روز تنها نبودی خالی جات دو سه ساله

آخرین آثار علیرضا آهنگی