دانلود آهنگ جدید علیرضا امین دیوانه جانم

دیوانه جانم

متن آهنگ دیوانه جانم
دیوانه جانم من در طلب عشق تو خواهم که بیمار بمانم
بی تو نتوانم افتاده هیاهو در این لحظه ی دیدار به جانم دیوانه جانم
با برق نگاهت به دلم تیر بزن تا هر دو برسیم ما به همین نقطه ی زیبا
در این حوالی ندیدم دگر لیلی و مجنون ای جان خدایا خدایا از این لطف تو ممنون
در این حوالی ندیدم دگر لیلی و مجنون ای جان خدایا خدایا از این لطف تو ممنون
دیوانه جانم کوتاه نیامد این قلبی که صد تمرین کرد که تو را سمت نگاهش بکشاند یا درد بماند یا درد بماند
با برق نگاهت به دلم تیر بزن تا هر دو برسیم ما به همین نقطه ی زیبا
در این حوالی ندیدم دگر لیلی و مجنون ای جان خدایا خدایا از این لطف تو ممنون
در این حوالی ندیدم دگر لیلی و مجنون ای جان خدایا خدایا از این لطف تو ممنون

***

در این حوالی ندیدم دگر لیلی و مجنون ای جان خدایا خدایا از این لطف تو ممنون
دیوانه جانم کوتاه نیامد این قلبی که صد تمرین کرد که تو را سمت نگاهش بکشاند یا درد بماند یا درد بماند
با برق نگاهت به دلم تیر بزن تا هر دو برسیم ما به همین نقطه ی زیبا
در این حوالی ندیدم دگر لیلی و مجنون ای جان خدایا خدایا از این لطف تو ممنون
در این حوالی ندیدم دگر لیلی و مجنون ای جان خدایا خدایا از این لطف تو ممنون

آخرین آثار علیرضا امین