دانلود آهنگ جدید علیرضا اشرفی آوای زندگی

آوای زندگی

متن آهنگ آوای زندگی
شبی که آواز نی تو شنیدم چو آهوی تشنه پی تو دویدم دوان دوان تا لب چشمه رسیدم نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی از ان بهشت پنهان دری نمیگشایی من همه جا پی تو گشته ام از من و من نشان گرفته ام
بوی تورا زه گل شنیده ام دامن گل از آن گرفته ام تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی از ان بهشت پنهان دری نمیگشایی
دل من سرگشته ی توست نفسم آغشته ی توست ببار به رویا که از گلت بوده مرا دعایی ده چو مجنون
تو ای پری کجایی در این شبه یلدا به پیت بودم خواب و بیداری سخنت گویم تو ای پری کجایی
مه و ستاره درد من میداند درد من میداند که همچو من پی تو سرگردانند شبی کنار چشمه پیدا شد
میان اشک من چو گلبارن شد تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی از ان بهشت پنهان دری نمیگشایی

***

دل من سرگشته ی توست نفسم آغشته ی توست ببار به رویا که از گلت بوده مرا دعایی ده چو مجنون
تو ای پری کجایی در این شبه یلدا به پیت بودم خواب و بیداری سخنت گویم تو ای پری کجایی
مه و ستاره درد من میداند درد من میداند که همچو من پی تو سرگردانند شبی کنار چشمه پیدا شد
میان اشک من چو گلبارن شد تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی از ان بهشت پنهان دری نمیگشایی

آخرین آثار علیرضا اشرفی