دانلود آهنگ جدید علیرضا ابراهیمی تو که باشی کنارم
متن آهنگ تو که باشی کنارم
بزار بگم که دوست دارم
واسه داشتنت یه بیقرارم
توکه باشی کنارم عزیزم
من ازعشق تو اروم ندارم
ندارم….ندارمممممم…

توکه باشی کنارم عزیزم
واسه تومن دنیامومیدم
کنارتودنیاروباورکردم
به بودن باتوعادت کردم
عادت کردمممممم
ازاون روزی که تورادیدم
نگاه توبه دنیا نمیدم
من ازعشق تواروم ندارم
وقتی که توباشی کنارم

***

نگاه توواسم چ شیرینه
این عاشقی به دلم میشینه
به عشق توجونمو میدم
تونگاه تومن عشقو دیدم
بزاربگم واست بیقرارم
وقتی کنارمی اروم ندارم
تودنیای من واسم یه رویایی
چقدر خوبه وقتی که اینجایی

ازاون روزی که تورادیدم
نگاه تو به دنیا نمیدم
من ازعشق تواروم ندارم
وقتی که توباشی کنارم
نگاه توواسم چه شیرینه
این عاشقی ب دلم میشینه
به عشق توجونمومیدم
تونگاه تومن عشقودیدم

آخرین آثار علیرضا ابراهیمی