دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی آه شبانه
متن آهنگ آفرینش
دل داغ تو دارد ارنه بفروختمي
در ديده تويي و گرنه ميدوختمي

دل منزل تست ورنه روزي صدبار
در پيش تو چون سپند ميسوختمي

اي ياد غمت مونس تنهايي من
وي خاک درت سرمه بينايي من

مگذار که فاش گردد اندر عالم

ون حُسن تو سودائي من

***

دل جاي تو شد وگرنه پرخون کنمش
درديده تويي وگرنه جيحون کنمش

اميد وصال تست جان را ورنه
از تن به هزار حيله بيرون کنمش

در ديده بجاي خواب آب است مرا
زيرا که به ديدنت شتاب است مرا

گويند بخواب تا به خوابش بيني

گويند بخواب تا به خوابش بيني

اي بيخبران چه جاي خوابست مرا

آخرین آثار علیرضا قربانی