دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی دلی در آتش
متن آهنگ آخرین جرعه جام
همه میپرسند
چیست در زمزمه مبهم آب

چیست در همهمه دلکش برگ
چیست در بازی آن ابر سپید

روی این آبی آرام بلند
که تو را میبرد اینگونه به ژرفای خیال

نه به ابر نه به آب نه به برگ

نه به این آبی آرام بلند

***

من به این جمله نمیاندیشم
به تو میاندیشم

ای سراپا همه خوبی
تک و تنها به تو میاندیشم
به تو میاندیشم

تو بدان این را تنها تو بدان
تو بمان با من تنها تو بمان

قصه ی ابر هوا را تو بخوان
در دل ساغر هستی تو بجوش

من همین یک نفس از جرعه جانم باقیست

آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش

آخرین آثار علیرضا قربانی