دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی الله مزار
متن آهنگ الله مزار
الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره
غریب رهگذارای دیدار الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره
وای چه روزگارایی دیدار به پهنای صحرای دلتنگی
به پهنای صحرای دلتنگی ولله سیه غروبای دیدار
الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره غریب رهگذارای دیدار
الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره وای چه روزگارایی دیدار
به صحرای له له له له له له له لی حال کفتری حال کفتری که در هوای تو
که میپره در هوای تو که میپره در هوای تو ولله جونم فدای تو
امان امان امان امان امان آی امان امان آهو جان امان آهو جان بگو از چه کوهایی میری
زمستون بود و به یاد تو زمستون بود و به یاد تو ولله خواب بهارای دیدم
الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره غریب رهگذارای دیدار
الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره وای چه روزگارایی دیدار

***

که میپره در هوای تو که میپره در هوای تو ولله جونم فدای تو
امان امان امان امان امان آی امان امان آهو جان امان آهو جان بگو از چه کوهایی میری
زمستون بود و به یاد تو زمستون بود و به یاد تو ولله خواب بهارای دیدم
الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره غریب رهگذارای دیدار
الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره وای چه روزگارایی دیدار

آخرین آثار علیرضا قربانی