دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی تا بیکران
متن آهنگ عاشقان
ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او

شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او

شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او

در عشق چون مجنون شود سرگشته چون گردون شود
آن کو چنین رنجور شد نایافت شد داروی او

معشوق را جویان شود دکان او ویران شود
بر رو و سر پویان شود چون آب اندر جوی او

***

بنگر یکی بر آسمان بر قله روحانیان
چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او

شد قلعه دارش عقل کل آن شاه بی ‌طبل و دهل
بر قلعه آن کس بررود کو را نماند اوی او

ای ماه رویش دیده‌ ای خوبی از او دزدیده ‌ای
ای شب تو زلفش دیده‌ ای نی نی و نی یک موی او

ای ماه رویش دیده ‌ای خوبی از او دزدیده‌ ای
ای شب تو زلفش دیده ‌ای نی نی و نی یک موی او

داند دل هر پاک دل آواز دل ز آواز گل
داند دل هر پاک دل آواز دل ز آواز گل
غریدن شیر است این در صورت آهوی او

من چند گفتم های دل خاموش از این سودای دل
سودش ندارد های من چون بشنود دل هوی او

ای شب تو زلفش دیده‌ ای نی نی و نی یک موی او

ای شب تو زلفش دیده‌ ای نی نی و نی یک موی او

آخرین آثار علیرضا قربانی