دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی آتش
متن آهنگ آتش
ُزن آتش عاشقی آتش تماشا آتش است
تا تو معشوقی مدار ِ چشم و دل با آتش است آتش است

از جمال ِ آتشین رویی که آتش می چکد

از جمال ِ آتشین رویی که آتش می چکد

چَشم پوشیدم بَلا بَلا ذوق ِ تماشا آتش است آتش است

گُنبد ِ دِیر ِ مُغان ، وادی ایمن یکی است
آنچه اینجا باده ی ناب است ، آنجا آتش است

***

گر به صد بيتابي ِ پروانه باشم دور نيست
گر به صد بيتابي ِ پروانه باشم دور نيست
جان ِ گلگوني که من دارم سَراپا آتش است

حُزن آتش عاشقي آتش تماشا آتش است
تا تو معشوقي مدار ِ چشم و دل با آتش است آتش است

آتش آتش است آتش آتش است

در پناه ِ آتش است

آخرین آثار علیرضا قربانی