دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به چله
متن آهنگ به مستی
اول مستی هواست و خلاص از این دشوار عظیم

بعد آن مستی عالم روح روح را هنوز ندیده ولیکن مستی عظیم

از مرتبه دوم گذشتن سخت سعر و مشکل است

***

مستی راه خدا هم مرتبه سوم است مستی عظیم

مستی از خدا این کمال است بعد از این هوشیاریست

آخرین آثار علیرضا قربانی