دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی فصل باران
متن آهنگ بیداد سه تار
خوشتر از دوران عشق ایام نیست

خوشتر از دوران عشق ایام نیست

بامداد عاشقان را شام نیست

***

مطربان رفتند و صوفی در سماع
عشق را آغاز هست انجام نیست

از هزاران در یکی گیرد سماع

زانکه هر کس محرم پیغام نیست

از هزاران در یکی گیرد سماع

زانکه هر کس محرم پیغام نیست

آخرین آثار علیرضا قربانی