دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی نیمه شبان
متن آهنگ چله عشق
اولین روز زمین اولین روز زمان
اولین فرصت عشق اولین لحظه جان

زندگی بی زندان بودن از جنس بلور
روز و شب هم پرواز به سبک بالی نور

فصل خاک و باران سبزه و آیینه
ماه در بسترم با تبی در سینه

هفت سینی در دست قلب گلخانه ی عشق
نوترین تعبیر است خواب افسانه عشق

آسمان چرخی زد خاک در هم پیچید

آب در آیینه سایه ای با خود دید

***

چشمه ها سرخ شدند مثل اهلی ناباب
آرزوها ماندند در غباری از آب

باد فریاد سفر و سکوتی سوزان
نوبت چله عشق آرش و تیر و کمان

چشم شرم از تحمت حرم آتش را دید
رفت آنسوی خطر تا سیاوش را دید

آسمان دریا گشت هفت خانی از عشق
عاقلان سرگردان در جهانی از عشق

راز چندین خورشید همنشین با رویا
باز هم بیداری باز هم این دنیا

هر تپش فتحی نو فرصتی تا بودم

لحظه ای از رفتن عشق را پیمودم

آخرین آثار علیرضا قربانی