دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی دلدار
متن آهنگ دلدار
بیا بیا دلدار من دلدار من دلدار من
درآ درآ در کار من در کار من در کار من

تویی تویی گلزار من گلزار من گلزار من
بگو بگو اسرار من اسرار من اسرار من

بیا بیا دلدار من دلدار من

درآ درآ در کار من در کار من

تویی تویی گلزار من گلزار من
بگو بگو اسرار من اسرار من

بیا بیا درویش من درویش من
مرو مرو از پیش من از پیش من

تویی تویی هم کیش من هم کیش من
تویی تویی هم خویش من هم خویش من

***

هر جا روم با من روی با من روی
هر منزلی محرم شوی محرم شوی

روز و شبم مونس تویی مونس تویی
دام مرا خوش آهویی خوش آهویی

ای شمع من بس روشنی بس روشنی
در خانه ام چون روزنی چون روزنی

تیر بلا چون در رسد چون در رسد
هم دسپری هم جوشنی هم جوشنی

ای فخر من سلطان من سلطان من
فرمانده و خاقان من خاقان من

چون سوی من میلی کنی میلی کنی
روشن شود چشمان من چشمان من

بیا بیا دلدار من دلدار من

درآ درآ در کار من در کار من

تویی تویی گلزار من گلزار من
بگو بگو اسرار من اسرار من

بیا بیا درویش من درویش من
مرو مرو از پیش من از پیش من

تویی تویی هم کیش من هم کیش من
تویی تویی هم خویش من هم خویش من

آخرین آثار علیرضا قربانی