دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی گذر
متن آهنگ راهی
بیا ای خسته خاطر دوست
ای مانند من دلکنده و غمگین
ای مانند من دلکنده و غمگین

من اینجا بس دلم تنگ است

و هر سازی که میبینم بد آهنگ است

***

بیا ره توشه برداریم

قدم در راه بی برگشت بگذاریم

بیا ره توشه برداریم

قدم در راه بی فرجام بگذاریم

آخرین آثار علیرضا قربانی