دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی فصل باران
متن آهنگ فصل باران
ای باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما

کای گل گریز اندر شکن چون کشتی از گلشن جدا

ای باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما

کای گل گریز اندر شکن چون کشتی از گلشن جدا

ای فصل با باران ما بر ریز بر یاران ما
چون اشک غمخواران ما در هجر دلداران ما
در هجر دلداران ما

***

ای نو بهار عاشقان داری خبر از یار ما
ای از تو آبستن چمن وی از تو خندان باغها باغها

ای باد های خوش نفس عشاق را فریاد رس

ای پاکتر از جان و جا آخر کجا بودی کجا

ای پاکتر از جان و جا آخر کجا بودی کجا

آخر کجا بودی کجا

آخرین آثار علیرضا قربانی