دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی گذر
متن آهنگ گذر
بسان رهنوردانی که در افسانه ها گویند
گرفته کولبار ِ زاد ِ ره بر دوش

فشرده چوبدست خیزران در مشت

گهی پُر گوی و گه خاموش

گهی پُر گوی و گه خاموش

***

در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشان راه می پویند
بسان رهنوردانی که در افسانه ها گویند

ما هم راه خود را می کنیم آغاز

ما هم راه خود را می کنیم آغاز

آخرین آثار علیرضا قربانی