دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی ايران
متن آهنگ ایران
سياوش منم نه از پريزادگان
ز ايرانم از شهر آزادگان

که ايران بهشت است يا بوستان

همي بوي مشک آيد از دوستان

سپندارمذ پاسبان تو باد
ز خرداد روشن روان تو باد

هنر نزد ايرانيان است و بس
ندادند شير ژيان را به کس

دريغ است که ايران ويران شود
کنام پلنگان و شيران شود

چو ايران نباشد تن من مباد
بدين بوم و بر زنده يک تن مباد

همه سر به تن کشتن دهيم
از آن به که کشور به دشمن دهيم

***

چو ايران نباشد تن من مباد
بدين بوم و بر زنده يک تن مباد

سياوش منم نه از پريزادگان
از ايرانم از شهر آزادگان

که ايران بهشت است يا بوستان

همي بوي مشک آيد از دوستان
سپندارمذ پاسبان تو باد
ز خرداد روشن روان تو باد

هنر نزد ايرانيان است و بس
ندادند شير ژيان را به کس

دريغ است که ايران ويران شود
کنام پلنگان و شيران شود

چو ايران نباشد تن من مباد
بدين بوم و بر زنده يک تن مباد

آخرین آثار علیرضا قربانی