دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی ایران زمین

که من عاشقم (روایت پنجم) راوی

متن آهنگ که من عاشقم (روایت پنجم) راوی
همی بوی مهر آمد از باغ او
به دل راحت آمد از هم یاد او

شب تیره بلبل نخسبد همی
گل از باد و باران بجنبد همی

که پاییز بلبل بنالید همی

گل از ناله ی او ببالد همی

***

بخندد همی بلبل از هر دو آن
چو بر گل نشیند گشاید زبان

که داند که بلبل چه گوید همی
به زیر گل اندر چه موید همی

که من عاشقم همچو بحر دوان

از اون بر شده موج تا آسمان

آخرین آثار علیرضا قربانی