دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی شهره شهر
متن آهنگ خرقه رقصان
عاشقان نالان چو ناي و عشق همچو ناي زن
تا چه ها در مي دمد اين عشق در سُرناي تن

هست اين سُرنا پديد و هست سُرنايي نهان

از ميِ لبهاش از ميِ لبهاش بهاري مست شد سُرناي من

***

آسمان چون خرقه ي رقصان و صوفي ناپديد

آسمان چون خرقه ي رقصان و صوفي ناپديد

مسلمانان که ديده است خرقه رقصان بي بدن
ای مسلمانان که ديده است خرقه رقصان بي بدن

خرقه رقصان از تن است و
خرقه رقصان از تن است و جسم رقصان است ز جان

گردن جان را ببسته عشق
گردن جان را ببسته عشق جانان در رسن

گردن جان را ببسته عشق جانان در رسن
عشق جانان در رسن

آخرین آثار علیرضا قربانی