دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی ايران

مستانه میگریزی

متن آهنگ مستانه میگریزی
چون آهوي خرامان مستانه مي گريزي

از ما کشيده دامان مستانه مي گريزي

دل را نکرده درمان يکباره مي شتابي
دل را نکرده درمان يکباره مي شتابي
سر را نداده سامان مستانه مي گريزي

اي چشم جان به راهت، وي کام دل نگاهت
چند از نبرده کامان مستانه مي گريزي

خود شعله در فکندي در ناي عشق بازان
وز آتشين کلامان مستانه مي گريزي

چون آهوي خرامان مستانه مي گريزي

از ما کشيده دامان مستانه مي گريزي

مستانه مي گريزي

***

اي چهره ات چو خورشيد مستِ صفاي مستي
از ما شکسته جامان مستانه مي گريزي

با ما شکسته حالان رندانه مي نشيني
وز ما اسيرِ دامان مستانه مي گريزي

اي دل به کوي رندان بدنامي ات مبارک
کز کوي نيکنامان مستانه مي گريزي

چون آهوي خرامان مستانه مي گريزي

از ما کشيده دامان مستانه مي گريزي

مستانه مي گريزي

آخرین آثار علیرضا قربانی