دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی سرو روان
متن آهنگ موج
چَشمی که بر او چشمی که بر او گِریه یِ مستانه زَنَد موج
بَحری است که از گوهر ِ یکدانه زند موج

آن تُحفه که آید به نظر دانه ی اشک است

دریای کَرَم از پی ِ این دانه زند موج

زند موج زند موج زند موج

آن راز که در حوصله ی بَحر نگُنجد

تا عرش ِ خدا در دلِ دیوانه زند موج

آن راز که در حوصله ی بَحر نگُنجد

تا عرش ِ خدا در دلِ دیوانه زند موج

***

تا دایره بر دایره ی سلسله بر پاست
زنجیر ِ تو بر گردنِ دیوانه زند موج
زند موج زند موج زند موج

چَشمی که بر او چشمی که بر او گِریه یِ مستانه زَنَد موج
بَحری است که از گوهر ِ یکدانه زند موج

آن تُحفه که آید به نظر ،دانه ی اشک است

دریای کَرَم از پی ِ این دانه زند موج

زند موج زند موج زند موج

آخرین آثار علیرضا قربانی