دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی تا بیکران
متن آهنگ نقش فرش دل
گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را
تا زودتر از واقعه گویم گله ها را

چون آینه پیش تو نشستم که ببینی
بر من اثر سخت ترین زلزله ها را

پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست

بس که گره زد به گره حوصله ها را

***

یک بار تو هم عشق من از عقل میاندیش

یک بار تو هم عشق من از عقل میاندیش

بگذار که دل حل کند این مسئله ها را
گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را

آخرین آثار علیرضا قربانی