دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی ایران زمین

نم ابر (روایت چهارم) راوی

متن آهنگ نم ابر (روایت چهارم) راوی
جهان از نم ابر پر ژاله شد
همه کوه و هامون پر از لاله شد

همه بوستان زیر برگ گل است
همه کوه پر لاله و سنبل است

فرو رشته از گوش او گوشوار

به ناخن بر از لاله کرده نگار

***

دو رخساره چون لاله ان در سمن
سر جعد زلفش شکن در شکن

خم اندر خمو مارور مارور
بر آن قبقبش نارور نارور

نه چون تو خزان و نه چون تو بهار

نه چون تو به ایوان چین بر نگار

آخرین آثار علیرضا قربانی