دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی فصل باران
متن آهنگ نوروز
سحر با من درآمیزد که برخیز
نسیمم گل به سر ریزد که برخیز

زرافشان دختر زیبای خورشید

سرودی خوش برانگیزد که برخیز

سبو چشمک‌زنان از گوشه‌ی طاق
به دامانم در آویزد که برخیز

***

زمان گوید که هان گر برنخیزی
غریو مرگ برخیزد که برخیز

سحر با من درآمیزد که برخیز
نسیمم گل به سر ریزد که برخیز

زرافشان دختر زیبای خورشید

سرودی خوش برانگیزد که برخیز

سرودی خوش برانگیزد که برخیز

آخرین آثار علیرضا قربانی