دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی نیمه شبان

روایت انسانی

دانلود موزیک

متن آهنگ روایت انسانی
آدم به زمین آمد این حادثه رویا نیست

این فرصت بی تکرار عشق است معما نیست

تا خواب حقیقت را صدگونه روایت کرد
هر قول سلوکش را تعبیر عنایت کرد

ما ساده ترین تفسیر از پیچ وخم عشقیم
با لذت حیرانی همراه غم عشقیم

آنان که در آیینه از هیچ نترسیدند
نادیده ترین ها را در آیینه ها دیدند

***

می شد سفر دنیا آسانتر از این باشد
آدم به هوس خو کرد تا خسته ترین باشد

در آتش پروانه پرواز نمی میرد
با بستن لب هرگز آواز نمی میرد

تاوان یقین را دوست بی مرگ نمی گیرد
مشتاق فنا اما با مرگ نمی میرد

آدم به زمین آمد این حادثه رویا نیست

این فرصت بی تکرار عشق است معما نیست

آخرین آثار علیرضا قربانی