دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی فصل باران
متن آهنگ ساغر هستی
ساقیا در ساغر هستی شراب ناب نیست
و آنچه در جام شفق بینی بجز خوناب نیست

جلوه صبح و شکرخند گل و آوای چنگ

دلگشا باشد ولی چون صحبت احباب نیست

***

زندگی خوشتر بود در پرده وهم خیال
صبح روشن را صفای سایه مهتاب نیست نیست

گر ترا با ما تعلق نیست ما را شوق هست

ور ترا بی ما صبوری هست ما را تاب نیست

آخرین آثار علیرضا قربانی