دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی سرو روان
متن آهنگ ساقی
ساقی بیار جامی کز زُهد توبه کردم
مُطرب بزن نایی کز توبه عار دارم

باز از شراب ِ دوشین در سر خُمار دارم
وَز باغ ِ وصل ِ جانان با گل دَر کِنار دارم

رفتی و در رکابَت دل رفت و صبر و دانش

باز آ که نیم جانی بهر نثار دارم

***

سرمست اگر به سودا برهم زنم جهانی
سرمست اگر به سودا برهم زنم جهانی
عیبم مکن که در سر سودای ِیار دارم

سیلاب ِ نیستی را سَر در وجود من دِه
کز خاکدان هستی بر دل غبار دارم ، بر دل غُبار دارم

چند به سر دوانی پرگاروار گردت

سرگشته ام ولیکن پای استوار دارم

آخرین آثار علیرضا قربانی