دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی سرو روان

سرو روان

متن آهنگ سرو روان
بی تو اِی سَرو ِ روان با گل و گلشن چه کنم چه کنم
زُلف ِ سُنبل چه کشم چاره ز ِ سوسن چه کنم

آه کَز طعنه ی ِ بدخواه ندیدم رویَت

آه کَز طعنه ی ِ بدخواه ندیدم رویَت

نیست چون آیینه ام روی زآهَن چه کنم

***

برو اِی ناصِح و بر دُرد کِشان خُرده نگیر
کارفَرمای قَدَر می کند این من چه کنم

برو اِی ناصِح و بر دُرد کِشان خُرده نگیر
کارفَرمای قَدَر می کند این من چه کنم چه کنم

مَدَدی گر به چراغی نکند آتش ِ طور
چاره ی ِ چاره ی ِ تیره شب ِ وادی ایمن چه کنم

آه کَز طعنه ی ِ بدخواه ندیدم رویَت

آه کَز طعنه ی ِ بدخواه ندیدم رویَت

نیست چون آیینه ام روی زآهَن چه کنم

آخرین آثار علیرضا قربانی