دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی مقدمه ارکستر
متن آهنگ ساز و آواز۱
بگذار تا این از شب دشوار بگذریم

بگذار تا این از شب دشوار بگذریم

آنگه چه مژده ها که به بام سحر بریم
رود رونده سینه و سر می زند به سنگ

یعنی بیا بیا یعنی بیا که ره بگشاییم و بگذریم
بگذریم یعنی بیا که ره بگشاییم و بگذریم

***

لعلی چکیده از دل ما بود و یاوه گشت

لعلی چکیده از دل ما بود و یاوه گشت

خون می خوریم و که بازش بپروریم

دریاب بال خسته جویندگان که ما
در اوج آرزو در اوج آرزو به هوای تو می پریم

آخرین آثار علیرضا قربانی