دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی مقدمه ارکستر
متن آهنگ ساز و آواز3
آن روز ِخوش کجاست که از طالع بلند
بر هر کرانه پرتو مهرش بگستریم

بی روشنی پدید نیاید بهای دُر

در ظلمت زمانه که داند چه گوهریم

***

آن لعل را که خاتم خورشید نقش ِ اوست
دستی به خون دل ببریم و بر آوریم

ماییم سایه کز تک این دره ی کبود

خورشید را به قله ی زرفام می بریم

آخرین آثار علیرضا قربانی