دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی شهره شهر
متن آهنگ شهره شهر
شهره شهر عقل را همچو اسير مي بري
دوش نخفت چشم من چشم تو بود و لشکري

هر نفس از تو در دلم شعله زبانه مي کشد
جان من از خيال تو جرعه به جرعه مي چشد

باز ميان خواب خود سجده کنان نشسته ام
طعنه به آسمان زده هرم حرم شکسته ام

زلف عبادت مرا دست تو تاب مي دهد

کفر به دست خود مرا جام شراب مي دهد

***

دست عطش به جان من کاسه آب مي دهد
کوزه جان من چرا بوي شراب مي دهد

بوسه به پاي بت زدم کعبه دل تباه شد

پرده به پرده آسمان سوخته شد سياه شد

پرده به پرده آسمان سوخته شد سياه شد

آخرین آثار علیرضا قربانی