دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی آواز ماهور
متن آهنگ تا عاشقی
بیا تا عاشقی از سر بگیریم

جهان خاک را در زر بگیریم

بیا تا نوبهار عشق باشیم
نسیم از مشک و از عنبر بگیریم
نسیم از مشک و از عنبر بگیریم

بیا تا عاشقی از سر بگیریم

جهان خاک را در زر بگیریم

بیا تا نوبهار عشق باشیم
نسیم از مشک و از عنبر بگیریم
نسیم از مشک و از عنبر بگیریم

زمین و کوه و دشت و باغ و جان را
زمین و کوه و دشت و باغ و جان را
همه در حلۀ اخضر بگیریم

زمین و کوه و دشت و باغ و جان را
همه در حلۀ اخضر بگیریم

***

ز دل ره برده اند ایشان به دلبر
ز دل ره برده اند ایشان به دلبر
ز دل ما هم ره دلبر بگیریم

ز دل ما هم ره دلبر بگیریم
ز دل ما هم ره دلبر بگیریم

مسلمانی بیاموزیم از نی
مسلمانی بیاموزیم از نی

اگر آن طرۀ کافر بگیریم
اگر آن طرۀ کافر بگیریم

بیا تا عاشقی از سر بگیریم

جهان خاک را در زر بگیریم

مسلمانی بیاموزیم از نی
اگر آن طرۀ کافر بگیریم
اگر آن طرۀ کافر بگیریم

کمینه چشمه اش چشمی است روشن
کمینه چشمه اش چشمی است روشن

که ما از نور او صد فر بگیریم
که ما از نور او صد فر بگیریم

بیا تا عاشقی از سر بگیریم

جهان خاک را در زر بگیریم

آخرین آثار علیرضا قربانی