دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی ساز و آواز اشتیاق
متن آهنگ تصنیف ارکستر
چه بد کردم چه شد از من چه دیدی

که ناگه دامن از من درکشیدی

چه افتادت که از من برشکستی
چرا یکبارگی از من رمیدی

چه خوش باشد که دلدارم تو باشی
ندیم و مونس و یارم تو باشی

دل پر درد را درمان تو سازی
شفای جان بیمارم تو باشی

***

به غم زان شاد می‌گردم
که تو غم خوار من گردی

از آن با درد می‌سازم
که تو درمان من باشی

بسا خون جگر جانا
که بر خوان غمت خوردم

به بوی آنکه یک باری
تو هم مهمان من باشی

خوشا چشمی که رخسار تو بیند
خوشا ملکی که سلطانش تو باشی

خوشا آن دل که دلدارش تو باشی
خوشا جانی که جانانش تو باشی

چه بد کردم چه شد از من چه دیدی

که ناگه دامن از من درکشیدی

چه افتادت که از من برشکستی
چرا یکبارگی از من رمیدی

آخرین آثار علیرضا قربانی