دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی تا بیکران
متن آهنگ زیر چتر باران
روزی که با تو بودم در زیر چتر باران
گفتی خوش است بودن گفتم کنار یاران

تا بیکران خویشم گامی دگر نماندست
آغوش مهر بگشا ای راز روزگاران

خستست شب‌ رو ما ای ابر همرهی کن

تا تر کند گلویی از جام چشمه ساران

***

ای شب چه میکشانی در خواب خون شفق را
فردا دوباره آیند از راه نیزه داران

روز وداع یاران مارا امان ندادند
دردا تا بگرییم چون ابر در بهاران

با موج موج این بحر ما نیز رهسپاریم

با جوی ها بگویید ای قطره های باران

با جوی ها بگویید ای قطره های باران

آخرین آثار علیرضا قربانی