دانلود آهنگ جدید علیرضا جوادی دست خودم نیست
متن آهنگ دست خودم نیست
به هوایت شوق پرپر زدنم دست خودم نیست
هر دقیقه بی خود ازخود شدنم دست خودم نیست
زیر پایت منِ آواره ببین چگونه مستم

پیش چشمت لرزه بر جان و تنم دست خودم نیست
اگر از عشق تو من غرق غمم هاج و واجم درهمم
اینکه رسوای تمام عالمم دست خودم نیست
اگر از خوبی تو در عجبم اینکه در تاب و تبم

باتو بی تابی هر روز و شبم دست خودم نیست
تو که باشی از خودم چیزی ندارم که بگویم
محو عشقم چون که با زیبایی تو روبه رویم

****

بی تو یک دم این جهان ارزش زندگی ندارد
باتو بودن تا همیشه شده تنها آرزویم
اگر از عشق تو من غرق غمم هاج و واجم درهمم

اینکه رسوای تمام عالمم دست خودم نیست
اگر از خوبی تو در عجبم اینکه در تاب و تبم
باتو بی تابی هر روز و شبم دست خودم نیست

آخرین آثار علیرضا جوادی