دانلود آهنگ جدید علیرضا کفیری یادم نرفته

یادم نرفته

متن آهنگ یادم نرفته
فکری واسه تنهائیام کن آخه این خونه با من همزبون نیست
دیگه بعد از تو ازم چی میمونه جز عشقی که بینمون نیست
اینقدر که دوری از من حرفهام هم تکراری شد با جای خالیه تو این خونه سیگاری شد
یادم نرفته با تو چه روزهایی رو شب کردم میخوام حتی شده توو خواب به اون روزها برگردم
دلم میخواد که آغوشت فقط مال خودم باشه تا هر روزم کنار تو پر از دیوونگی باشه
دلم میخواد عشقت همیشگی باشه کنار تو مثل یه زندگی باشه یه زندگی باشه
یادم نرفته با تو چه روزهایی رو شب کردم میخوام حتی شده توو خواب به اون روزها برگردم
دلم میخواد که آغوشت فقط مال خودم باشه تا هر روزم کنار تو پر از دیوونگی باشه

***

یادم نرفته با تو چه روزهایی رو شب کردم میخوام حتی شده توو خواب به اون روزها برگردم
دلم میخواد که آغوشت فقط مال خودم باشه تا هر روزم کنار تو پر از دیوونگی باشه
دلم میخواد عشقت همیشگی باشه کنار تو مثل یه زندگی باشه یه زندگی باشه
یادم نرفته با تو چه روزهایی رو شب کردم میخوام حتی شده توو خواب به اون روزها برگردم
دلم میخواد که آغوشت فقط مال خودم باشه تا هر روزم کنار تو پر از دیوونگی باشه

آخرین آثار علیرضا کفیری