دانلود آهنگ جدید علیرضا خان ای جان
متن آهنگ ای جان
ای معشوق خوشنام دیدی آرام آرام
رفتی در قلب و جان من زیبا روی خوش پیمان من
آرام جان من دین و ایمان من در کنج قلبت من زندانی
من به قربان چنین زندانبانی چشمانت نمیرود دیگر از یاد
خندیدی و غصه هایم رفت به باد آباد کردی خانه ام خانه ات آباد
ای جان ای جان ای جان ای دلدار مهربان و بی آزار
دست از دلبری بی حدت بردار ای تو سوگلی این قلب بیمار
ای جان ای جان ای جان آخرش دیدی که دل به زبان آمد
دلم از دلتنگی تو به جان آمد به تو دل بستم در آن شب بارانی
دل و جان را کرده ام به تو ارزانی تو که میدانی
چشمانت نمیرود دیگر از یاد خندیدی و غصه هایم رفت بر باد
آباد کردی خانه ام خانه ات آباد ای جان ای جان ای جان
ای دلدار مهربان و بی آزار دست از دلبری بی حدت بردار
ای تو سوگلی این قلب بیمار ای جان ای جان ای جان

***

دل و جان را کرده ام به تو ارزانی تو که میدانی
چشمانت نمیرود دیگر از یاد خندیدی و غصه هایم رفت بر باد
آباد کردی خانه ام خانه ات آباد ای جان ای جان ای جان
ای دلدار مهربان و بی آزار دست از دلبری بی حدت بردار
ای تو سوگلی این قلب بیمار ای جان ای جان ای جان

آخرین آثار علیرضا خان