دانلود آهنگ جدید علیرضا خدایی بگو عاشقتم

بگو عاشقتم

متن آهنگ بگو عاشقتم
نفسم به نفسهات بنده میبینمت چشمام میخنده
تو هدیه ای از خود خدامی هر ذور و هر لحظه باهامی
دنبالت گشتم لحظه به لحظه میبینمت دستم میلرزه با تو قدم زدن زیر بارون حس عاشقی تو خیابون
چشماتو ببند و بگو که من عاشقتم تا حس کنیم همدیگه رو بشه فاصله کم
باید بدونی که همیشه تو عشق منی تو معنی هستی و روحمو جون و تنی
چشماتو ببند و بگو که من عاشقتم تا حس کنیم همدیگه رو بشه فاصله کم
باید بدونی که همیشه تو عشق منی تو معنی هستی و روحمو جون و تنی

***

دنبالت گشتم لحظه به لحظه میبینمت دستم میلرزه با تو قدم زدن زیر بارون حس عاشقی تو خیابون
چشماتو ببند و بگو که من عاشقتم تا حس کنیم همدیگه رو بشه فاصله کم
باید بدونی که همیشه تو عشق منی تو معنی هستی و روحمو جون و تنی
چشماتو ببند و بگو که من عاشقتم تا حس کنیم همدیگه رو بشه فاصله کم
باید بدونی که همیشه تو عشق منی تو معنی هستی و روحمو جون و تنی

آخرین آثار علیرضا خدایی