دانلود آهنگ جدید علیرضا کیارشی جادو
متن آهنگ جادو
دیدی اثر کرد چشمان تو غرق جنونم مجنون تو کعبه از آن سو به آن سو کنی چیزی نمانده جادو کنی

عطر تو دیوانه ترم کرد که لبت باز شد دیوانه ترم کرد ای وای چشمانت اثر کرد جادوی تو بر دل بدجوری اثر کرد

سحر و جادو شدم راهی کوه شدم عشق تو آمد و شام و سرم رو راهی وارونه کرد

لیلی خواب من ای پریزاد من ذکر تو آمدو احوال دلم را اینگونه کرد

***

هوش مرا برد رخسار تو که شدم یار تو کس و غمخوار تو

دل به دریا زدم عشقتو جار زدم دادو فریاد زدم سر به دیوار زدم

عشق تو آمد کرد زد دیوانه ترم کرد اسمت تو آمد منو ویرانه ترم کرد

سحر و جادو شدم راهی کوه شدم عشق تو آمد و شام و سرم رو راهی وارونه کرد

لیلی خواب من ای پریزاد من ذکر تو آمدو احوال دلم را اینگونه کرد

آخرین آثار علیرضا کیان