دانلود آهنگ جدید علیرضا مکارمی فصل درد

فصل درد

متن آهنگ فصل درد
دوباره پاییز اومد قلب من برگی شدوافتاد

دوباره بارون اومد اشک چشمم از قلم افتاد

دوباره زمزمه ی افتادن برگا میاد دوباره خاطره ها بام پاییز میاد

این فصل، فصل درده نه فراموش کردن درد خوشیا زود رفتن اما جاش اومد این غم سرد

ای فصل زرد بی رحم منو عقب برنگردون اگه این پاییز نباشی کنارم یخ میزنم تو زمستون

عمر کوتاه برگ سرنوشت یه اشک قلب عاشق من تو این فصل گمه

تن دادن به باد رسوا کرد منو افتادم از درخت شکستن منو

این فصل، فصل درده نه فراموش کردن درد خوشیا زود رفتن اما جاش اومد این غم سرد

ای فصل زرد بی رحم منو عقب برنگردون اگه این پاییز نباشی کنارم یخ میزنم تو زمستون

***

ای فصل زرد بی رحم منو عقب برنگردون اگه این پاییز نباشی کنارم یخ میزنم تو زمستون

عمر کوتاه برگ سرنوشت یه اشک قلب عاشق من تو این فصل گمه

تن دادن به باد رسوا کرد منو افتادم از درخت شکستن منو

این فصل، فصل درده نه فراموش کردن درد خوشیا زود رفتن اما جاش اومد این غم سرد

ای فصل زرد بی رحم منو عقب برنگردون اگه این پاییز نباشی کنارم یخ میزنم تو زمستون

آخرین آثار علیرضا مکارمی