دانلود آهنگ جدید علیرضا مهدی زاده دستور
متن آهنگ دستور
چشمم میره دنبال چشمت قلبم میره هر جا بره اون دلت
دنیای من خلاصه شد توی نگاهت لحظه های من در انتظار و چشم براهت
تو بمون واسه دلم شب و روز واسه توام این ی دستوره بدون بگو دوست دارم
به چشام بازم زل بزن منو بیشتر عاشق کن با ی اخم منو باز خوابم کن
شبای سرد به یاد من نور مهتاب کنار من دستای تو آرامشه حرفای من ی خواهشه
تو بمون واسه دلم شب و روز واسه توام این ی دستوره بدون بگو دوست دارم
به چشام بازم زل بزن منو بیشتر عاشق کن با ی اخم منو باز خوابم کن
تو بمون واسه دلم شب و روز واسه توام این ی دستوره بدون بگو دوست دارم
به چشام بازم زل بزن منو بیشتر عاشق کن با ی اخم منو باز خوابم کن

***

به چشام بازم زل بزن منو بیشتر عاشق کن با ی اخم منو باز خوابم کن
شبای سرد به یاد من نور مهتاب کنار من دستای تو آرامشه حرفای من ی خواهشه
تو بمون واسه دلم شب و روز واسه توام این ی دستوره بدون بگو دوست دارم
به چشام بازم زل بزن منو بیشتر عاشق کن با ی اخم منو باز خوابم کن
تو بمون واسه دلم شب و روز واسه توام این ی دستوره بدون بگو دوست دارم
به چشام بازم زل بزن منو بیشتر عاشق کن با ی اخم منو باز خوابم کن

آخرین آثار علیرضا مهدی زاده